• DMC产品号/美军标号: AFM8(M22520/2-01)
  • 产品概要: 小型标准压接工具,压线范围为AWG 20~32。符合美军标MIL-DTL-22520/2,DMC AFM8工具专为广泛用于电子系统的小型连接器所设计。

小型可调节压接工具

小型压接工具- AFM8 (M22520/2-01)

符合美军标MIL-DTL-22520/2DMC AFM8工具专为广泛用于电子系统的小型连接器所设计。

AFM8满足的线径范围为AWG 2032#

 

每一个转接头或定位器上均黏贴一个标签.这个标签标出了压接的接触件型号,转接头选择的颜色标示,以及对应线径的刻度盘位置选择。

 

我们建议对工具进行定期的校准。您可以通过使用M22520/3-1止通规(DMC产品号G125)在刻度盘8#位置轻松的完成检验操作。AFM8压接工具重约10盎司。

 

除了保持工具的清洁及合理的储存条件外,工具仍然需要必要的维护和保养。

工具气动版本请点击这里。

 

DMC274工具箱(如右图)包含了AFM8压接工具,量规以及所有的美军标定位器。

MILITARY P/N

DMC P/N

DESCRIPTION

NSN

M22520/2-01

AFM8

TOOL FRAME

5120-01-335-8572

M22520/2-02

K1S

POSITIONER

5120-01-335-8592

M22520/2-03

K60S

POSITIONER

5120-01-335-8593

M22520/2-04

K151

POSITIONER

5120-01-335-8594

M22520/2-05

K3

POSITIONER

5120-01-335-8595

M22520/2-06

K41

POSITIONER

5120-01-335-8624

M22520/2-07

K40

POSITIONER

5120-01-335-8625

M22520/2-08

K13-1

POSITIONER

5120-01-335-8626

M22520/2-09

K42

POSITIONER

5120-01-335-8627

M22520/2-10

K43

POSITIONER

5120-01-335-8628

M22520/2-11

K287

POSITIONER

5120-01-335-8629

M22520/2-12

K286

POSITIONER

5120-01-335-8630

M22520/2-13

K338

POSITIONER

5120-01-335-8631

M22520/2-14

K340

POSITIONER

5120-01-335-8632

M22520/2-15

K341

POSITIONER

5120-01-335-8633

M22520/2-16

K339

POSITIONER

5120-01-335-8634

M22520/2-17

K342

POSITIONER

5120-01-335-8635

M22520/2-18

K343

POSITIONER

5120-01-335-8636

M22520/2-19

K330-2

POSITIONER

5120-01-335-8637

M22520/2-20

K331-2

POSITIONER

5120-01-335-8638

M22520/2-21

K332-2

POSITIONER

5120-01-335-8609

M22520/2-22

K212

POSITIONER

5120-01-335-8610

M22520/2-23

K267-1

POSITIONER

5120-01-335-8611

M22520/2-24

K75S-1

POSITIONER

5120-01-335-8612

M22520/2-25

K261-1

POSITIONER

5120-01-335-8613

M22520/2-26

K262-1

POSITIONER

5120-01-335-8614

M22520/2-27

K269-1

POSITIONER

5120-01-335-8615

M22520/2-28

K373-1

POSITIONER

5120-01-335-8616

M22520/2-29

K372-1

POSITIONER

5120-01-335-8617

M22520/2-30

K404

POSITIONER

5120-01-335-8618

M22520/2-31

K406

POSITIONER

5120-01-335-8619

M22520/2-32

K496

POSITIONER

5120-01-335-8620

M22520/2-33

K74S

POSITIONER

5120-01-335-8621

M22520/2-34

K323

POSITIONER

5120-01-335-8622

M22520/2-35

K532-1

POSITIONER

5120-01-335-8623

M22520/2-36

K473

POSITIONER

5120-01-335-8596

M22520/2-37

K709

POSITIONER

5120-01-361-9666

M22520/3-1

G125

GAGE

5220-00-165-7604

 

SK2/2

ADJUSTABLE POSITIONER

5120-01-171-1569

 

DMC274

M22520/2 TOOL KIT

5180-01-259-0512

  参照标准  
  美军标

关键词: 小型压接钳

下载附件: